Home  >  Thông tin sản phẩm  >  Quilt(WSQ)


WSQ Series(Loạt)

Máy thêu chăn bông


MULTI-HEAD QUILTING MACHINE

WSQ Model


Hệ thống nhảy tự động được áp dụng để các chức năng của máy thêu có thể được vận hành mà không gặp khó khăn.

Vì mỗi đầu có thể được điều khiển riêng biệt nên công việc sửa chữa riêng lẻ xảy ra trong quá trình làm việc cũng có thể được xử lý một cách xuất sắc.

Hệ thống phân phối tự động (ALS) duy trì hiệu suất của máy và vật tư tiêu hao trong thời gian dài.


Control

Fully automatic computerized control and easy operation.

Easy -to - use operation

BackUp

Bất kể điều gì xảy ra bất cứ lúc nào, mọi thứ về địa điểm làm việc và công việc hiện tại đều được lưu lại để có thể kết nối khi làm việc trở lại.

Auto Jumping

Bằng cách áp dụng phương pháp điện từ, công việc nhảy dây có thể được thực hiện ở tốc độ cao mà không cần dừng máy làm việc.

Rotary Hook

Kích thước của lò may có kích thước gấp đôi với công suất gấp đôi lò may thông thường nên khối lượng sản xuất tăng lên khi làm việc liên tục và giảm bớt gánh nặng công việc cho người vận hành.


Tel. 053-582-1911 | Fax. 053-582-1915 | wonchang@wonchangm.com
(42724) 370, Seongseo 4cha Cheomdan-Ro, Dalseo-gu, Daegu, Republic of Korea

Copyright ⓒ wonchang machinery co., ltd.  All RIGHTS RESERVED.

Hosting by I'MWEB